English
Tiếng Việt
TƯ VẤN KHÁCH HÀNG: 0437716888
   

Đại hội Đảng bộ Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước lần thứ XVII nhiệm kỳ 2015-2020

Cập nhật: 30/07/2015
Lượt xem: 1757
Ngày 27 tháng 6 năm 2015, tại Hà Nội, Đảng bộ Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước (VTLTNN) đã tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ XVII nhiệm kỳ 2015-2020.
 
  Đồng chí Trần Anh Tuấn – Bí thư Đảng ủy, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ phát biểu chỉ đạo Đại hội.
 
Tới dự Đại hội có đồng chí Trần Anh Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; đồng chí Nguyễn Duy Thăng - Uỷ viên Ban cán sự Đảng, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; đồng chí Mai Thanh Bình - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Nội vụ, các đồng chí ủy viên thường vụ Đảng ủy Bộ Nội vụ và các đồng chí chuyên trách; đại diện các Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ Nội vụ.
 
 Đồng chí Mai Thanh Bình - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Nội vụ phát biểu tại Đại hội.
 
Về phía Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước có đồng chí Hoàng Trường - Phó Bí thư, phụ trách Đảng uỷ, Phó Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, đồng chí Hà Văn Huề - Ủy viên thường vụ Đảng ủy Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước và 156 đảng viên thuộc các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước.
 
Đồng chí Hoàng Trường - Phó Bí thư, phụ trách Đảng uỷ, Phó Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước.
 
Tại Đại hội, đồng chí Hoàng Trường - Phó Bí thư, phụ trách Đảng uỷ, Phó Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước đã trình bày dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước lần thứ XVII nhiệm kỳ 2015 - 2020. Trong nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng bộ có 13 chi bộ trực thuộc, trong đó có 02 chi bộ ghép. Để kiện toàn tổ chức trước Đại hội Đảng các cấp, Đảng ủy Cục đã quyết định giải thể 02 chi bộ ghép và thành lập 04 chi bộ: Chi bộ Tổ chức - Cán bộ, Chi bộ Hợp tác quốc tế, Chi bộ Nghiệp vụ Trung ương, Chi bộ Nghiệp vụ Địa phương. Như vậy, đến nay Đảng bộ Cục có 15 chi bộ trực thuộc; 13 chi bộ tại Hà Nội, 01 chi bộ tại Thành phố Hồ Chí Minh và 01 chi bộ tại Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Nhiệm kỳ qua, dưới sự chỉ đạo sát sao của Đảng uỷ Bộ Nội vụ, Đảng ủy Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước đã lãnh đạo các chi bộ, các tổ chức đoàn thể phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, tổ chức tốt các phong trào thi đua, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
 
Nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Đảng ủy Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước là lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Nội vụ quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ và quản lý tài liệu lưu trữ quốc gia. Trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng ủy Cục đã tập trung lãnh đạo xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật về công tác văn thư, lưu trữ. Nhiều văn bản đã được xây dựng và trình cấp có thẩm quyền ban hành như: Luật Lưu trữ được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 11 tháng 11 năm 2011; các văn bản triển khai Luật lưu trữ (Nghị định số 01/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2013 về việc thi hành chi tiết một số điều của Luật lưu trữ và 21 thông tư, thông tư liên tịch); Quyết định số 1784/QĐ-TTg ngày 24 tháng 9 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Hỗ trợ kinh phí xây dựng kho lưu trữ chuyên dụng các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương....Nhiều văn bản hướng dẫn về nghiệp vụ văn thư, lưu trữ cũng được ban hành: hướng dẫn xây dựng kế hoạch trung hạn 5 năm (2016-2020); hướng dẫn xây dựng CSDL lưu trữ, công tác quản lý tài liệu lưu trữ quốc gia cũng luôn được tăng cường. Cụ thể: tổ chức trao trả 32.173 hồ sơ, kỷ vật đi B cho 48 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; tổ chức 25 cuộc trung bày, triển lãm; lập hồ sơ trình UNSECO công nhận Châu bản triều Nguyễn là di sản tư liệu thế giới….
 
 

 
 Đồng chí Hà Văn Huề - Ủy viên thường vụ, Chủ nhiệm ủy Ban Kiểm tra Đảng ủy Cục, Bí thư Chi bộ Trung tâm Lưu trữ quốc gia I trình bày Dự thảo Báo cáo kiểm điểm Ban chấp hành Đảng bộ CVTLTNN nhiệm kỳ 2010-2015 tại Đảng hội.
 
Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy Cục VTLTNN đã tích cực chỉ đạo đổi mới, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên, kịp thời quan tâm củng cố tổ chức, kiện toàn Ban chấp hành Đảng bộ và các chi bộ. Đảng ủy đã thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng, phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất cao trong cán bộ, đảng viên, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết đề ra trong nhiệm kỳ qua. Đáng chú ý, trong nhiệm kỳ qua, Đảng uỷ đã kết nạp được 80 đảng viên mới và 78 đảng viên được công nhận chính thức. Hằng năm, Đảng uỷ đều làm thủ tục đề nghị Đảng uỷ cấp trên xét tặng Huy hiệu 40 năm, 30 năm tuổi Đảng, cấp mới và đổi thẻ đảng viên cho các đồng chí đảng viên đủ tiêu chuẩn. Trong nhiệm kỳ qua đã có 19 đồng chí được tặng Huy hiệu Đảng; 40 đồng chí được cấp thẻ đảng viên.
 
 
 Đồng chí Lê Văn Năng - Ủy viên BCH Đảng bộ Cục VTLTNN, Bí thư Chi bộ Trung tâm Tin học trình bày Dự thảo Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia góp ý Dự thảo Văn kiện Đại hội XII của Đảng và Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ Bộ Nội vụ lần thứ III tại Đại hội.
 
Trong phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2010, toàn Đảng bộ Cục VTLTNN tiếp tục phát huy tính chủ động, sáng tạo, vai trò tiên phong gương mẫu của đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, phấn đấu xây dựng Đảng bộ vững mạnh toàn diện với các chỉ tiêu phấn đấu: 100% chi bộ trực thuộc đạt danh hiệu “Tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh”; trong đó ít nhất có 20% chi bộ đạt “Tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu”; 100% đảng viên đạt danh hiệu hiệu “Đảng viên đủ tư cách; hoàn thành tốt nhiệm vụ” trong đó có ít nhất có 15%-20% đảng viên đạt danh hiệu “Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; kết nạp 50 đảng viên mới; thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao; thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo về tư tưởng, chính trị, tổ chức, cán bộ…
 
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.
 
Tiếp đó, các đại biểu tham dự Đại hội đã tham gia góp ý cho Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020; Dự thảo Báo cáo kiểm điểm Ban chấp hành Đảng bộ Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước nhiệm kỳ 2010-2015; Dự thảo Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia góp ý Dự thảo Văn kiện Đại hội XII của Đảng và Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ Bộ Nội vụ lần thứ III. Các ý kiến đều nhất trí với Dự thảo báo cáo và  góp ý tập trung chủ yếu vào các vấn đề về công tác tư tưởng; công tác tổ chức, bổ nhiệm cán bộ; vai trò giám sát của Đảng; việc bồi dưỡng cán bộ làm công tác Đảng; công tác phát triển Đảng; công tác đào tạo đội ngũ chuyên môn; đời sống của công chức, viên chức …
 
 
 Đồng chí Vũ Văn Tâm - Bí thư Chi bộ Trung tâm Lưu trữ quốc gia II phát biểu tham luận tại Đại hội.
Thay mặt lãnh đạo Đảng bộ Bộ Nội vụ, đồng chí  Trần Anh Tuấn - Bí thư Đảng ủy Bộ Nội vụ, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ ghi nhận và đánh giá cao những thành tích mà Đảng bộ Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua và mong muốn Đảng bộ Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước khắc phục những tồn tại. Đồng thời, Đồng chí đã chỉ đạo định hướng các nhiệm vụ mà Đảng bộ Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước cần phải thực hiện trong nhiệm kỳ tới, nhất là một số nội dung trọng tâm như: tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, thực hiện nghị quyết, chủ trương của cấp ủy cấp trên; củng cố khối đoàn kết nội bộ, nâng cao sức chiến đấu và năng lực công tác; làm tốt công tác quy hoạch lãnh đạo; tăng cường bồi dưỡng về tư tưởng chính trị, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; phát triển Đảng.
 
 
Các đại biểu tham dự biểu quyết tại Đại hội.
 
Sau khi thảo luận, góp ý cho các báo cáo, toàn Đảng bộ đã nhất trí thông qua Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước lần thứ XVII, Báo cáo tổng hợp góp ý văn kiện Đại hội đại biểu lần thứ XII của Đảng, Báo cáo tổng hợp góp ý Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ Bộ Nội vụ lần thứ III và tiến hành bầu Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 và bầu đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Bộ Nội vụ lần thứ III.
 
Đồng chí Mai Thanh Bình - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Nội vụ tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ Cục VTLTNN nhiệm kỳ 2015-2020.
 
      
 Kết quả 11 đồng chí được bầu vào Ban chấp hành Đảng bộ Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước nhiệm kỳ 2015-2020 và 15 đồng chí được bầu đi dự Đại hội Đảng bộ Bộ Nội vụ lần thứ III./.
 
Dưới đây là một số hình ảnh Đại hội Đảng bộ Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước:
 
  Đại diện các tổ chức đoàn thể Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước tặng hoa chúc mừng Đại hội. 


Đồng chí Nguyễn Tiến Lộc - Bí thư Chi Bộ Nghiệp vụ Địa phương phát biểu tham luận tại Đại hội.

  Đồng chí Trần Mai Hương - Phó Bí thư Chi bộ Trung tâm Lưu trữ quốc gia I phát biểu tham luận tại Đại hội. 

Đồng chí Vũ Thị Minh Hương - Nguyên Bí thư Đảng ủy, Nguyên Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước phát biểu tại Đại hội.
 
Đồng chí Lê Nguyên Ngọc - Phó Giám đốc Trung tâm Lưu trữ quốc gia I, Trưởng ban Ban Kiểm phiếu hướng dẫn bỏ phiếu tại Đại hội.


Đồng chí Nguyễn Thùy Trang - Bí thư Chi bộ Trung tâm Khoa học và Công nghệ VTLT trình bày Dự thảo Nghị quyết Đại hội.  Các tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội do Trung tâm Lưu trữ quốc gia III biểu diễn.

P/V 

Created by vothibichloi

   
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP LƯU TRỮ KAF

[T]: (84-4)3.771.6888-3.771.1555 - Fax: (84 - 4)3.771.6699
[H]: 094.898.9969
[E]: khanhlinh@kaf.com.vn - [W]: www.kaf.com.vn


Copyright 2015 thuộc về Công ty TNHH giải pháp lưu trữ KAF. Đang online: 5 - Tổng truy cập: 1.488.552. Thiết kế website bởi Tất Thành